O platformě

Datová platforma ČZU v Praze (Data Management Platform of Life Sciences) naplňuje roli institucionálního a oborového digitálního repozitáře, zabezpečuje na základě nejnovějších poznatků z oblasti managementu dat a za využití moderních technologických prostředků komplexní řešení pro práci s výzkumnými daty, především z oblasti Life Sciences, jedná se o:

 • Sběr a dlouhodobé uložení heterogenních dat
 • Strukturovaný přístup
 • Sdílení dat
 • Zajištění bezpečnosti
 • Podporuje principy OPEN Science / FAIR dostupnosti výzkumných dat
 • Poskytuje potřebnou infrastrukturu
 • Nabízí nástroje pro sběr, zpracování, analýzu a interpretaci dat
 • Vytváří podmínky pro pokročilé zpracování dat – HPC, AI, atd.

Data management – principy:

 • Data jsou ukládána „na trvalo“
 • Není téměř omezení velikosti a formátu dat
 • Neměnnost dat – jak data uložíme, tak je dostaneme / poskytneme
 • Metadatový popis (základní, oborový)
 • Jednoznačná identifikace – vybrané datové sady  – DOI
 • Data jsou uložena na dvou úložištích + záloha na pásce, dále cloud úložiště v EU
 • Data jsou přístupná dle pravidel stanovených vlastníkem – interní, open data, dle podmínek (např. monetizace)
 • Finanční spoluúčast na provozu a vývoji DMP

Jak se připojit

Potřebujete Data Management Plan pro projekt? Potřebujete vytvořit a sdílet výzkumná data?

Možnosti využití DaMP:

Podání projektové žádosti

Realizace projektu –  přijatý / běžící

Zveřejnění / sdílení dat:

1. kontaktovat Data Stewarda ČZU  datasteward@czu.cz
2. sestavit Data Management Plan projektu
– z projektové žádosti
– data Management Framework z https://datahive.czu.cz
3. zaškolení řešitele / Data Stewarda projektu
– zřízení datového projektu a datové sady
– import dat (uživatel po zaškolení / technická podpora)
– připojení zdrojů dat – IoT  (uživatel po zaškolení / technická podpora)
– implementace nástrojů pro práci s daty / vizualizaci
– přidělování DOI

Datový katalog


Počet projektů: 8

Počet datových sad: 13

Počet datových sad OPEN: 4


Kontakty

Provozuje:

Odbor informačních a komunikačních technologií ČZU v Praze

Katedra informačního inženýrství PEF ČZU v Praze

a další partneři
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU v Praze.
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze
Všechna práva vyhrazena